Акт списання бухгалтерських документ в бланк

акт списання бухгалтерських документ в бланк
Форму зазначеної накладної також не затверджено чинним законодавством, проте вона має містити обов’язкові дані про постачальника, дату і місце проведення операції, зміст операції її обсяг, одиниці виміру та дані про осіб, відповідальних за її проведення. Дякую.Акт може застосовуватися для оформлення передачі групи основних засобів, які мають одне і те саме призначення, однакові технічні характеристики. Документи потрібно відкривати по одному, а не кілька зразу. Сума нарахованої амортизації зазначається на зворотному боці інвентарної картки. Заповнюється в двох примірниках комірником цеху (відділу, дільниці) окремо на видачу і на повернення спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів і оформляється відповідними підписами. Згідно з цими документами бухгалтерія списала безкоштовно розданої продукції до витрат на збут.


Первинні документи не дають інформації про інші документи, точніше, вони не призначені для зміни їх. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов’язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм. При цьому у верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна позначка «Х» та зазначається тип причини 02 (Постачання неплатнику податку) (п. 8 Порядку №1379). А от у другій ПН зазначають обсяг постачання виходячи зі звичайних цін та суму ПДВ за основною ставкою. Операції такого типу можуть впливати на суми податкових платежів працедавця до бюджету (податку на прибуток, ПДФО). Видається інший предмет спецодягу, придатний для використання (не обов’язково новий), замість непридатного або втраченого, при пред’явленні працівником акта вибуття.

Акт виконаних робіт Типову форму акта виконаних робіт органами державної влади не затверджено. Згідно з п. 2.7 Положення № 88 первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Розглянемо приклад заповнення акта за формою МШ-8. Інші форми первинних документів, що найчастіше використовуються для оформлення операцій в бухгалтерському обліку підприємства, з прикладами їх оформлення буде наведено у другій частині цієї статті, яка друкуватиметься найближчим часом. Накладна-вимога виписується в двох примірниках і підписується головним бухгалтером або особою, на те уповноваженою. Згідно з п. 23 П(С)БО 9, вартість переданих в експлуатацію МШП (а спецодяг є МШП) вилучається зі складу активів (списується з балансу). При цьому підприємство зобов’язане організувати оперативний облік МШП у кількісному виразі. Розглянемо порядок оформлення найпоширеніших і найвживанішх форм первинних документів.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.